Gồm: Phí quản lý chung cư từ 12.000đ/m2, Phí gửi xe máy – xe hơi tương đương 100.000 đ – 1.200.000đ/tháng, các phí khác theo nhu cầu chủ sở hữu, …